Om föreningen

Värmlands Bergslag för turism ekonomisk förening 

har som syfte att stimulera besöksnäringen i Filipstad, Storfors, Hällefors, Kristineham, Karlskoga och Degerfors.

Tillsammans vill vi lyfta mångfalden och jobba för att stärka och utveckla besöksnäringen. 

Föreningens mål är att skapa fler kommersiella gästnätter och en ökad konsumtion i vårt område. Vi hoppas att du och din verksamhet ser denna förening som en självklar partner för att utveckla turismen i vår region och att vi inom kort får välkomna dig som medlem. Det är tillsammans som vi kan lyckas - inte var och en för sig! Är du intresserad av att bli medlem besöker vi gärna din verksamhet och berättar mer.

Kort om föreningens historia; 1996 bildades ”Bergslagskanalen för levande bygd ek för”, för utveckling av området omkring vattenleden Bergslagskanalen, mellan Filipstad och Karlskoga. Man ville förbättra infrastruktur, utveckla turism, rekreation och skapa en plattform för samarbete och utveckling i området. Genom Värmlands Turistråd och EU-projekt genomfördes en förstudie och nulägesanalys. Efter förstudien delades åtgärdsprogrammen in i 3 etapper.

Genomförda utvecklingsprojekt på och omkring Bergslagskanalen:

• Grundprojektet turism- och rekreationsutveckling Bergslagskanalen

• Sportfiskeutveckling Östra Värmland

• Brohöjningar vid Daglösen och Lunedet

• Byggandet av rast- och landstigningsplatser med bryggor

• Långfärdsskridskoprojektet med evenemanget Jonny Nilsson Maraton

• Förstudie utveckling av Lungsundsområdet inom Storfors kommun

• Utvecklingen av Lungsundsområdet med Bo på Lantgård, Sporthotellet och Jägartorpet

• Framtagandet av ett sjökort för Bergslagskanalen

• Marknadsföringsinsatser under hela perioden

• Projekt ”Ökad tillväxt i besöksnäringen inom Bergslagskanalens sjösystem” med projektering av höjning av järnvägsbron i Nässundet.

• Projekt ”En destination värd att investera i” med genomförande av brohöjningen i Nässundet.

I processarbetet har följande styrkor för Värmlands Bergslag utkristalliserats:

• Samarbete kommuner/näringsliv

• Varumärket Värmlands Bergslag

• En aktör (projektägare)

• Konkretiserat samarbete

• Strategiskt bra läge geografiskt (kommunikation och tillgänglighet)

• Attraktivt målgruppsanpassat utbud

• Samverkan för att utnyttja resurser och möjligher