Visnums & Visnums-kils Hembygdsgård

Här finns en mangårdsbyggnad med uthus från 1700-talet som ligger i Visnums-kil, ca 35 km söder om Kristinehamn.
Hembygdsgården har en mangårdsbyggnad med uthus från 1700-talet. Där finns också ett dagsverkstorp med loge samt socknens äldsta skola, den används mest vintertid för kurser.
Hembygdsföreningen har även en trädgård framför Mosstorpet, som är flyttad från Kilsby hit. Den används som bagarstuga och vissa söndagar kan du även delta i bakning av hällbröd i den vedeldade ugnen.
Bredvid finns en oxvandring och även två boulebanor, som du kan få möjlighet att både träna och tävla på.

Fri entré. Guidad tur kan du boka.
Öppettider
INFO
Plats
Öppet efter beställning
Arrangör
Visnums och Visnums-Kils Hembygdsförening
Visnums-Kil, Lerbrobacken
681 93 Kristinehamn
MargaretaNilsson.lerbrobacken@gmail.com
Namn
Visnums & Visnums-Kils Hembygdsgård
Adress
Kärr
Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Beskrivning
Visnum & Visnums-kils Hembygdsgård ligger i byn Kärr, ca 7 km väster om Nybble.
Vägbeskrivning
Rv 26 från Kristinehamn mot Mariestad. Åk ca 25 km. Höger vid Nybblegrillen. Följ vägen ca 7 km.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Hembygdsgård
Hus & kulturmiljöer