Visnums kyrka-

Spånklädd kyrka med fristående klockstapel byggd 1733 som ligger cirka 30 km söder om Kristinehamn.
Visnums kyrka invigdes 1733. Den är byggd i trä och klädd med spån. Av virket från den gamla medeltids-
kyrkan som revs 1734 byggde man klockstapeln.

Predikstolen är en gåva till kyrkan 1684. Den är tillverkad av bildhuggaren Bengt Svensson i Kristinehamn. Altaruppsatsen från 1745 visar nederst Kristus på korset, däröver den triumferande Kristus och överst strålglorian tillsammans med andra symboler

Oftast finns någon på plats som kan öppna för besökare. För att vara säker ring 076-105 11 35 och avtala tid.

Guidning vid gudstjänst.
Öppettider
INFO
Plats
Visnums kyrka vägkyrka: måndag-lördag 10.00-16.00
Arrangör
Svenska kyrkan, Kristinehamn
Nya Kyrkogatan 3
681 31 Kristinehamn
kristinehamn@svenskakyrkan.se
Namn
Visnums Kyrka
Adress
587
681 92 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum ta riksväg 26 mot Mariestad. Ta höger efter cirka 25 km (skylt Visnums kyrka).
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Kyrka