Vargavidderna - Naturreservat

Välkomna till naturreservatet Vargavidderna i Degerfors!
Ett vildmarksbetonat naturreservat som ligger i gränslandet mellan Närke och Västergötland.
Här ligger vidsträckta myrar, storblockiga naturskogar och den näringsfattiga sjön Gryten i ett av Örebro läns mest glesbefolkade områden.

Fakta:
Utsiktstorn och vindskydd med grillplatser samt torr ved finns ute på mossen.
Vandringsslinga runt Vargagryten 6,5 km lång, med två grillplatser.
Reservatet invigdes 2000 och har en areal på 494,2 hektar, varav 77,9 hektar är vatten.

Mer info på länsstyrelsens hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/orebro/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/sevarda-naturmiljoer/laxa/vargavidderna/Pages/index.aspx?keyword=vargavidderna
INFO
Plats
Arrangör
Fälttjänst
Industrigatan 8
693 35 Degerfors
dressin@degerfors.se
058648740
Namn
Vargavidderna - Naturreservat
Adress
JULÖN
285
693 94 Åtorp
Kommun: Degerfors
Vägbeskrivning
Åk mot Laxå och Finnerödja, mellan dessa orter svänger man av E 20 mot nordost. Reservatet ligger ca 8 km väster om Laxå och ca 8 km norr om Finnerödja.Skyltning finns från E20 och allmänna vägen Finnerödja-Åtorp. Vid det gamla torpet Högskog finns parkering och infoskyltar.
Tillbaka
Åtorp
Aktiviteter
Natur
Sport & motion
Vandra