Utsiktstorn

Utsiktstornet vid Storhöjden har en vidsträckt utsikt över Värmlands Bergslag. 330 m över havet. Intill utsiktstornet finns Big Hill Lodge med café.
Historik:
Utsiktstornet och Bergsmansgården. Våren 1932 beslutade Filipstads Gille att dom skulle bygga ett utsiktstorn på Storhöjden.
Den 14 januari följande år fattades beslut om tornbygget. Byggnationen hade beräknats till 5.566 kronor. För att få kapital till finansieringen, arrangerade gillet en vintermarknad den 3 och 4 mars och fick in ett netto på 6.516 kronor och 95 öre.
Bygget satte igång sommaren 1934 och den 9 september kunde utsiktstornet invigas.

En byggnad anpassad för verksamheten året runt diskuterades, när gillet erbjöds att köpa en äldre obebodd bergsmansgård i Bosjön.
Den 18 juli 1935 beslutades köpet. Kostnadsberäkningen var på 3.200 kronor innefattade nedtagningen, transport och byggnadens uppförande på Storhöjden.
Våren 1936 var inredningsarbetena klara och gården kom att kallas Bergsmansgården.
Den verksamheten fick ett brådstörtat slut, för natten den 13 september 1972, brann byggnaden ned till grunden.

Kungligt besök fördröjde Bosjögården.
Genom ett gåvobrev daterat den 18 november 1938, skänkte Billerud en flygelbyggnad till herrgården i Bosjön. Innan man kunde börja arbetet med den nya gården, kom ett hedersuppdrag i samband med skid-SM i Filipstad 1939 emellan. Gillet hade fått en förfrågan om man kunde vara värdar för en lunch på Bergmästargården under SM-veckan, med prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla som hedersgäster.

Efter det kungliga besöket sattes arbetet med den nya gården igång och den 18 juni kunde man hålla taklagsfest. Den nya byggnaden på Storhöjden kom att kallas Bosjögården.
Den 19 september 1993 brann även Bosjögården ned till grunden.

Våren 1948 kom en förfrågan från Svenska Turistföreningen, om Filipstads Gille kunde tänka sig att förlägga ett vandrarhem på Storhöjden. Den verksamheten utvecklades 1955.

På Bergsmansgården förekom servering, uthyrning för fester och under vissa perioder danskvällar. Den Serveringen flyttades nu över till Bosjögården, som kom att överta namnet Bergsmansgården.

13 september 1972, brann Bergsmansgården ned till grunden.
Den 19 september 1993 brann även Bosjögården ned till grunden.

1982 sålde Filipstads Gille anläggningen. Restaurangen drevs vidare på Bosjögården av flera olika ägare.

Numera drivs utsiktstornet av Big Hill Lodge.
INFO
Plats
Arrangör
Namn
Storhöjden
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Storhöjden
Besök hemsida
Utsiktspunkt
Cafe