Trädgårdsgatan

Ta en promenad på den kullerstensbelagda gatan längs älven och du får en bild av hur det var i 1800-talets Kristinehamn.
Observera att hela sommaren/hösten 2019 är gatan uppgrävd. Det kommer fortfarande att gå att gå och se gatan Nordenfeldsparken men vyn på gatan är inte riktigt samma här nedan följer dock texten om Trädgårdsgatan.

Kliv in på Trädgårdsgatan och känn 1800-tals atmosfären. Borgmästare C.H. Nordfelt skänkte några av trädgårdstomterna till staden på ett villkor att man skulle anlägga en park som brandskydd.
Parken invigdes 1877 och ger gatan dess lummiga karaktär.

Trädgårdsgatan 2, Grundelsgården
Efter en brand 1777 timrades nuvarande byggnad upp.

Trädgårdsgatan 4, Blombergsgården
Gården låg ursprungligen vid Södra Staketgatan. Det var kopparslagsmästare Anders Blomberg som lät uppföra gården på 1820-talet. Mot 75 riksdalers arvode utfördes byggnadsarbetet av tre västvärmlänningar.

Trädgårdsgatan 6
Den här gården fick under byggnadsvårdsåret 1975 diplom av Värmlands museum för föredömlig renovering.

Trädgårdsgatan 8, Prostgården
Nuvarande vackra prostgård är från år 1857. Siste prästen flyttade härifrån år 1965.

Trädgårdsgatan 10
Ett av Kristinehamns äldsta timmerhus, innehåller såväl kärnvirke som intressant historia.
INFO
Plats
Arrangör
Kristinehamns Turistbyrå
Södra Torget 3
681 84 Kristinehamn
turist@kristinehamn.se
Namn
Trädgårdsgatan
Adress
Trädgårdsgatan
9
681 30 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Leif Eriksson
Beskrivning
En mysig kullerstensgata mitt i centrum.
Vägbeskrivning
Trädgårdsgatan börjar vid östra sidan av Norra Torget, mitt i centrum.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Historia
Hus & kulturmiljöer