Strövområde - Dyröns naturreservat

Naturreservat med skog och hagmark vid Kristinehamns kommuns sydvästra spets mot Vänern. Storslagen utsikt mot innanhavet. 2,7 km enkel väg.
Dyrön är Kristinehamns senaste naturreservat och ligger mot Vänern med storslagen utsikt över innanhavet. Reservatet består av ca 200 hektar mark och lika mycket vatten. Här finns bland annat dramatiska stränder, ett rikt fågelliv och vackert småskaligt jordbruk med anor från 1500-talet. Du kan ta dig till Dyrön både landvägen och sjövägen. Här finns informationstavlor, rastplats och utedass.

Den omväxlande naturen, det avskilda läget och de orörda stränderna har sammantaget ett mycket högt värde för växter, djur och det rörliga friluftslivet. En av reservatets hörnstenar är att bevara det lugn och den stillhet som råder på Dyrön, till nytta för både djurliv och besökare.

Läs mer om Dyrön på länsstyrelsens sida: https://bit.ly/37ZhcgL
INFO
Plats
Namn
Strövområde - Dyröns naturreservat
Adress
HASSELMARKSVÄGEN
4
681 93 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Kookie Tarp
Beskrivning
Naturreservat
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum ta Rv26 söderut mot Mariestad. Vid Nybble svänger du av höger mot Medhamn. Efter ca 12 km, sväng vänster på en avtagsväg. Därifrån är det ca 5 km till reservatet. När du kört in på den mindre vägen svänger du vänster efter ca 1 km och sedan höger efter ca 1,5 km.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Natur
Natursevärdheter