Runstenen vid Järsberg

Järsbergs runsten i Kristinehamn, är en av Sveriges äldsta, daterad till 500-talet.
Stenen hör till de mer gåtfulla och inskriften är svårtolkad. Vissa hävdar att ristaren genom ordet Eril identifierar sig som en av herulerna, medan andra tolkare betvivlar detta.
Det är möjligt att stenens topp är avbruten, vilket skulle betyda att ordet Erilen kanske har en annan betydelse.
Stenen dateras till 500-talet vilket är innan vikingatiden (800-1050). En pärla med samma datering som stenen har hittats intill fyndplatsen. Pärlor av detta slag brukar oftast ha ett samband med kvinnogravar.

Vill du ha en guidning av stenen kan du ringa Hans Rudsänger på 070-4872255.

Läs mer om den gåtfulla runstenen:
http://bit.ly/1ar49Sm
INFO
Plats
Arrangör
Kristinehamns Turistbyrå
Södra Torget 3
681 84 Kristinehamn
turist@kristinehamn.se
Namn
Järsberg
Adress
Järsberg
1
681 91 Kristinehamn
Kommun: Kristinehamn
Järsbergs runsten
Beskrivning
Stenen står mitt på bondens åker, strax efter propellerrondellen vid Mio möbler.
Vägbeskrivning
Från Kristinehamns centrum: kör riksväg 26 mot Mariestad. Efter propellerrondellen, ta första vägen till höger vid skylt Järsbergsstenen. Följ vägen cirka 1 km.
Tillbaka
Kristinehamn
Besök hemsida
Gratis
Historia