Rämsbergsleden

Vandringsleden ligger i nordvästra delen av Filipstads kommun och Rämsbergs Gruvby som leden går runt är geologiskt och botaniskt intressant.
Vandringsleden är 5 km lång .
Rämsberg bestod en gång av 16 arrende torp och i mitten av 1800-talet när gruvdriften var på topp bodde här 120 personer. Idag är de flesta torpen ödelagda men några är fritidshus och några fast boende finns kvar.
Välkommen att gå vandringsleden Rämsberg- en riktig vildmarksled.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Viktoriagatan 8
682 30 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Rämsberg
Adress
vägg 245 mot Hagfors
680 96 Lesjöfors
Kommun: Filipstad
Vägbeskrivning
Norr om Lesjöfors-sväng vänster i Rämmenkorset mot Hagfors. Vik av vid skylten Rämsberg 1 , vid Långfallet.
Tillbaka
Lesjöfors
Besök hemsida
Vandra
Vandringsled