Östra Sälsjömossen - naturreservat

Välkomna till Östra Sälsjömossen i Degerfors, ett myrkomplex bestående av mossar och kärrdråg.
Östra Sälsjömossen utgöres av ett myrkomplex bestående av mossar och kärrdråg. På mossen växer rikligt med dvärgbjörk, en för länets sydliga del sällsynt art. Myren hyser ett rikt fågelliv, bland annat orrspel på vårarna. På mossen växer rikligt med dvärgbjörk, en för länets sydliga del sällsynt art. Myren hyser ett rikt fågelliv.Service:
Informationstavla finns vid reservatets sydöstra gräns.
Några hundra meter innan informationstavlan finns en liten fin badplats.
Parkering vid skogsbilväg sydost om reservatet.
Reservatet saknar leder.
INFO
Plats
Arrangör
Fälttjänst
Industrigatan 8
693 35 Degerfors
dressin@degerfors.se
058648740
Namn
Östra Sälsjömossen - naturreservat
Adress
Björneborgsv
693 00 Degerfors
Kommun: Degerfors
Vägbeskrivning
Från Degerfors, åk mot Björneborg. Skylt finns efter 7 km in mot reservatet, där parkering och informationstavla finns.
Tillbaka
Aktiviteter
Familj
Gratis
Vandra