Lövfalla - Naturreservat

Artrikt gammelskogsområde i Fasaskogen, Degefors.
Lövfalla är ett litet gammelskogsområde i Fasaskogen. Reservatet har fått utstå många prövningar, bland annat en skogsbrand 1997 och under våren 2007 drog en tromb genom området. För den ovane besökaren kan plockepinnet av död ved upplevas som ostädat eller kanske lite otäckt. Den döda veden är i själva verket mer levande än då träden själva levde.

I Lövfalla finns över 50 skyddsvärda arter bland växter, mossor, lavar, svampar och fåglar. Exempel på fåglar i området är duvhök, järpe, spillkråka, tretåig hackspett och sparvuggla.

Från informationsplatsen kan man vandra den korta slingan ca 1 km i orörd skog eller ta stigen mot Gällberget på ca 3 km.

Fakta:
Reservatet bildades 2004 och omfattar 37 ha.
Informationstavla finns vid parkeringen.

Mer info på länsstyrelsens hemsida, http://www.lansstyrelsen.se/orebro/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/sevarda-naturmiljoer/degerfors/lovfalla/Pages/index.aspx?keyword=l%C3%B6vfalla
INFO
Plats
Arrangör
Fälttjänst
Industrigatan 8
693 35 Degerfors
dressin@degerfors.se
058648740
Namn
Lövfalla
Adress
ÖLSDALEN
170
693 91 Degerfors
Kommun: Degerfors
Vägbeskrivning
Från Degerfors: Åk förbi vattentornet mot Råbäck. Fortsätt mot Ölens norra ände och följ sedan vägskyltar.Från Karlskoga: Åk "Kosia", åk in mot Ölsdalen vid Östervik.
Tillbaka
Degerfors
Aktiviteter
Natur
Natursevärdheter
Sport & motion
Vandra