Lidetorpsmon - Naturreservat

Lidetorpsmon är en bred och långsträckt barrskogshöjd med en av de största torra dödisgroparna i Sverige.
Lidetorpsmon är en bred och långsträckt barrskogsklädd höjd, bestående av isälvsgrus. Uppe på höjden finns en stor grop Djupa hålet som är den största ej vattenfyllda dödisgropen i landet.

Mer info på länsstyrelsens hemsida,http://www.lansstyrelsen.se/orebro/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/sevarda-naturmiljoer/degerfors/lidetorpsmon/Pages/index.aspx?keyword=lidetorpsmon

Tips: Gå runt Djupa hålet på den 2,5 km långa strövstigen. Stigen är både markerad och gåvänlig. Här kan du uppleva tystnaden!

Fler stigar finns i reservatet.

Service:
Informationstavla finns vid parkeringen.
Parkering finns centralt i området ca 400 m från allmän väg.
300 m handikappanpassad stig.
INFO
Plats
Arrangör
Fälttjänst
Industrigatan 8
693 35 Degerfors
dressin@degerfors.se
058648740
Namn
Lidetorpsmon
Adress
LIDETORP
170
693 92 Degerfors
Kommun: Degerfors
Vägbeskrivning
Väg 243. Beläget 9 km sydväst om Degerfors, på vägen mot Åtorp. Skyltat från vägen.
Tillbaka
Degerfors
Aktiviteter
Natur
Natursevärdheter
Tillgänglighet
Vandra