Kärlek mellan månar

"Liksom spiror stiger hennes verk"
Ditte Reijers utsmyckning gjord av lärkträ och rostfri plåt.
Kärlek mellan månar -"Liksom spiror stiger hennes verk"
Ditte Reijers utsmyckning är gjord av lärkträ och rostfri plåt.
De smala stativen är gjorda i lärkträ. De sträcker sig upp mot skyn, det ena spiralvridet och det andra i format av en vågrörelse. Verket avtecknar sig på ett visst avstånd från rastplatsen, förankrat vid ett stenblock.
Den som vill rasta ordentligt tar en promenad upp till "månkärleken"

Ingår i projektet KulturRiket - Ett gränslöst projekt.
Projekt KulturRiket har gett 36 konstnärer utsmyckningsuppdrag på 46 rastplatser i sex mellansvenska län.
Erbjuder alla invånare och turister som besöker den olika rastplatserna ett stycke kultur vid sidan av kaffepausen.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Dammtjärns rastplats
Adress
Dammtjärns rastplats väg 63
Filipstad
Kommun: Filipstad
Vägbeskrivning
Från Filipstad kör Rv 63, ca 5 km mot Karlstad. Rastplatsen ligger intill riksvägen på vänster sida.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Konst
Värmländsk konst