Kanonuddens kanoner

Kanonudden är platsen för två kanoner som kommer från John Ericssons verksamhet inom svenska flottan.
Blickande över Daglösen står två kanoner som kommer från John Ericssons (den store uppfinnaren från Långban) verksamhet inom svenska flottan.


År 1865 hade John Ericsson sänkt två grova stålborrade kanoner till bestyckning av den första Monitoren i den svenska flottan. John Ericsson hade tidigare utan ersättning ställt ritningar till svenska statens förfogande. Då detta krigsfartyg senare blivit försett med modernare bestyckning gjorde kyrkorådet, genom bruksägaren L W Bergström, framställning om att de utrangerande kanonerna skulle överlämnas till Filipstad och genom Kungens beslut den 29 januari 1897 bifölls denna framställning. Villkoret var att de utan kostnad för kronan skulle avhämtas från flottans varv i Karlskrona för att placeras på udden utmed vägen till kyrkogården. På förnyad framställning beviljades den 29/1 1898 fri transport på statens järnvägar till Kristinehamn. Kanonerna fraktades kostnadsfritt ända till Filipstads Östra station varifrån de på specialgjorda slädar drogs av Finnshyttearbetare till sin plats på en udde vid Daglösens strand i februari år 1900.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
kanonudden
Adress
Kommun: Filipstad
Louise Larrson Nordling
Beskrivning
Kanonudden är platsen för två kanoner som kommer från John Ericssons verksamhet inom svenska flottan.
Tillbaka
kanonudden
Besök hemsida
Kultur
John & Nils Ericsson