Jätteberget - Naturreservat

Välkomna till naturreservat Jätteberget i Fasaskogen, Degerfors. Här kan hela familjen få en äventyrsupplevelse!
Jätteberget är ett stort vildmarksområde i södra delen av Fasaskogen känt för sitt 80 meter långa system av grottor. Enligt sagan bodde här jätten Diger, ett gammelsvenskt ord som betyder "stor". Traditionen säger att det också är jättens namn som givit namn åt orten Degerfors. Kring berget ligger en orörd trollskog med sällsynta växter och djur.

Reservatet utgörs av myrmark och naturskogspräglade barrblandskog samt betydande hällmark. Klockljung växer här på en av sina östliga poster.I sydväst ligger den ödsligt belägna Lomtjärnsmossen som numera ingår i reservatet. Särskilt det östliga partiet av Jätteberget är dramatiskt med uppsprucken berggrund, block som lutar mot varandra och lodräta blocksidor. Genom att smältvatten från inlandsisen spolat sprickorna rena har ett system av grottgångar bildats. Nedgångar till dessa finns uppe på bergsplatån och det går att klättra ner i flera av grottorna.

Gummistövlar och ficklampor är bra att ha med sig när man ska utforska Jätteberget. Fina bänkar för fikapauser finns på flera ställen i reservatet. Här finns också en anvisad eldplats.

Mer info på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/orebro/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-och-nationalparker/sevarda-naturmiljoer/degerfors/jatteberget/Pages/index.aspx?keyword=j%C3%A4tteberget
INFO
Plats
Arrangör
Fälttjänst
Industrigatan 8
693 35 Degerfors
dressin@degerfors.se
058648740
Namn
Jätteberget
Adress
ÖLSDALEN
197
693 91 Degerfors
Kommun: Degerfors
Vägbeskrivning
Från Karlskoga, åk söderut längs Möckelns östra strand. Från Degerfors åk norrut. Vid Östervik, ta av mot Ölsdalen. Följ därefter skyltar mot Jätteberget.
Tillbaka
Degerfors
Aktiviteter
Äventyr
Familj
Natur
Natursevärdheter
Vandra