Ikon för vägfarare

Utsmyckning av rastplatser- se "Ikon för vägfarare"-av Kjell Sundberg vid Prästbäcksrasta i Nykroppa.
Ikon för vägfarare-av Kjell Sundberg. Modellen är utskuren i järnplåt med skärbrännare. Utanför den ligger en stabil ram av stockvirke.
I formen som ett tredelat altarskåp. ikonen utgör där mittfigur, flankerad av representanter för dem den ägnar sitt beskydd.

Ingår i projektet Kulturriket- Ett gränslöst projekt.
Projekt KulturRiket har gett 36 konstnärer utsmyckningsuppdrag på 46 rastplatser i sex mellansvenska län. Erbjuder alla invånare och turister som besöker den olika rastplatserna ett stycke kultur vid sidan om kaffepausen

Vacker rastplats vid gatuköket Prästbäcksrasta intill kanalen.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Prästbäcksrasta
Adress
680 90 Nykroppa
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Nykroppa
Besök hemsida
Konst