Högbergsfältet - Naturreservat

Högbergsfältet är ett naturreservat drygt en mil från Filisptad. Här finns mycket att uppleva, gamla gruvhål, en rik artrik flora, klockstapeln och utsikten från Högberget. Perfekt utflyktsmål.
Reservatet bildades för att bevara gruv- och odlingslandskapet med dess välbevarade och rika kulturhistoriska bakgrund, natursköna och variationsrika naturområden med sin artrika flora och fauna.
En spännande upplevelse är att gå in i Tilas Stoll, en horisontell gruvgång.

Inom området finns ca 15 gruvhål. I reservatet står en minnessten över Värmlands första organiserade gruvstrejk 1869. Gruvdriften lades ner 1906. Området har en mycket rik växtflora bl a orkiden Purpur Knipperot.

Mer information finns i PDFen till höger och via den här länken
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan/hogbergsfaltet.html
INFO
Plats
Arrangör
Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se
Namn
Högbergsfältet
Adress
Högbergsfältet
682 40 Filipstad
Kommun: Filipstad
Bengt-Olof Löf
Beskrivning
Högbergsfältet i Persberg är ett vackert och intressant naturvårdsområde som tillsammans med gruvfälten i Nordmark rymmer de äldsta gruvorna i Värmland. På området orten Tilas stoll, gammal gruvkyrkogård, kapell och fina strövstigar. Rester av gruvlämningar och jordkojor. Intressant kulturbygd.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Natursevärdheter
Vandra
Natur