Hälsans Stig i Filipstad

Hälsans Stig är en härlig stadsnära slinga i omväxlande miljö där du får se stor del av centrala Filipstad.
Hälsans Stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är 5 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera. Varje kilometer är utmärkt med en kilometerskylt som gör att du kan räkna ut hur långt du har gått. Däremellan sitter det skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning du promenerar.

Riksförbundet HjärtLung samarbetar med landets kommuner med att skapa promenader för ett hälsosammare Sverige. Det finns idag cirka 130 stycken runt om i landet.

Lycka till på vägen till ett friskare liv.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Stora Torget Filipstad
Adress
Stora torget
682 30 Filipstad
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Stora torget Filipstad är ett centrum för torghandel och aktiviteter och evenemang. Bord och bänkar samt blomster för trivsel och samvaro.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Stadsvandring
Vandra
Vandringsled