Byst av Franz von Schéele

Byst av Franz von Schéele gjord av skulptören Carl Eldh. Den restes år 1932.
Inflyttad från Jönköpings län till Filipstad vid 26 års ålder kom Franz Adolf von Schéele (1795-1863) att bli en av Filipstads allra största märkesmän och som med energi och kraft starkt bidrog till stadens utveckling. Som exempel på hans driftighet kan nämnas att han bland annat var med om att starta Filipstads Bergslagers Sparbank; han engagerade sig i byggandet av Filipstads Bergslagskanal som finns kvar än i dag; han startade Bergselementarskolan – nuvarande Bergsskolan; han bidrog till startandet av Filipstads Bibliotek som var ett av de första allmänna biblioteken i Sverige; han var också initiativtagare till stadens första järnväg Filipstad-Yngen. Därtill satt han i direktionen för Filipstads Lasarett och engagerade sig där särskilt i omsorgen om obotligt sjukas och fattigas hälsosituation.

Franz von Schéele ligger begravd på gamla begravningsplatsen vid kyrkan i Filipstad och denna byst, utförd av skulptören Carl Eldh, restes år 1932.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Filipstad
Adress
Kommun: Filipstad
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Konst
Statyer