Bergmästargården

Bergmästargården är byggd år 1776 och är idag ett byggnadsminne, här har både Franz von Schéele, som tog initiativ till Bergslagskanalen och Bergsskolan, och Nils Ferlin bott.
Precis bredvid Filipstads kyrka finns Bergmästargården som byggdes 1776 efter att det tidigare bergmästarebostället brändes ner vid den stora stadsbranden den 7 maj 1775.


År 1835 blev Franz von Schéele, grundaren av Bergskolan, utnämnd till ordinarie bergmästare och flyttade in på Bergmästargården. Även Bergskolan hade då sina lokaler här innan skolan år 1847 fick sin egen välbehövlig byggnad vid Hantverksgatan.

Den kände konstnären, landskapsmålaren Anselm Schultsberg hade sin bostad i Bergmästargården åren 1904 - 1907.

Efter Schultsberg, år 1908, flyttade tio år gamla Nils Ferlin in med sin familj på Bergmästargården. Nils Ferlin bodde alltså på övervåningen sitt första år i Filipstad innan familjen år 1909 flyttade från gården efter faderns död.

Den siste bergmästaren i Filipstad var Hjalmar Nordqvist som flyttade ifrån bergmästargården 1937, i samband med att bergmästareämbetets upphörande i Filipstad. När kommerskollegium 1944 ändrade sin ståndpunkt beträffande användning av bergmästarebostället så skulle stiftelsen Bergsskolan i Filipstad i framtiden få disponera Bergmästargården som elevhem.

År 1996 köpte Filipstads kommun Bergmästargården och idag används bottenvåningen av vuxenskolan för restaurangutbildning. Medan övervåningen fortfarande disponeras av Bergsskolans elever.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Bergmästargården
Adress
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Bergmästargården är byggd år 1776 och är idag ett byggnadsminne, här har både Franz von Schéele, som tog initiativ till Bergslagskanalen och Bergsskolan, och Nils Ferlin bott.
Tillbaka
Bergmästargården
Besök hemsida
Kultur