Ärepelaren

Verket är en hyllning till arbetets ära.
Skulpturen Ärepelaren invigdes den 6 juni 1995 på Stora Torget.
Den danske bildhuggaren Erik Brandt har med reliefer på pelaren beskrivit den lokala industrihistorien och hans verk är en hyllning till arbetets ära.
INFO
Plats
Arrangör
Filipstads Turistinformation
Box 308
682 27 Filipstad
turism@filipstad.se
Namn
Stora Torget Filipstad
Adress
Stora torget
682 30 Filipstad
Kommun: Filipstad
Beskrivning
Stora torget Filipstad är ett centrum för torghandel och aktiviteter och evenemang. Bord och bänkar samt blomster för trivsel och samvaro.
Tillbaka
Filipstad
Besök hemsida
Konst